Zborník diskusného fóra „Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“

Štátny inštitút odborného vzdelávania usporiadal 23. septembra diskusné fórum „Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“, kde spolu s odborníkmi otvorili a predstavili zaujímavé, podnetné a inšpirujúce témy týkajúce sa finančnej gramotnosti. Podujatie sa uskutočnilo prezenčne v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.  

Finančná gramotnosť je stále živou témou, ktorá je nadčasová a nevyhnutná pre celospoločenský vývoj a spokojnosť jednotlivcov a spoločnosti. Pre úspešnú realizáciu finančného vzdelávania je dôležité porozumieť podstate finančnej gramotnosti.

Vzhľadom na to, že finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, už teraz môže na škole pôsobiť koordinátor pre finančné vzdelávanie, ak ho poverí výkonom tejto činnosti vedenie školy. Jeho úlohou je zabezpečenie vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj koordinácia pri začleňovaní problematiky do školského vzdelávacieho programu a priamo do výučby. Pri začleňovaní finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu je možné uplatniť viacero prístupov. Predpokladom je úzka tímová spolupráca učiteľov.

Diskusné fórum bolo odporúčané učiteľom stredných a základných škôl a gymnázií a všetkým, ktorí sa zaoberajú financiami a vzdelávaním v oblasti finančnej gramotnosti. Po skončení diskusného fóra sa konal okrúhly stôl zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti u dospelých, ktorý v rámci iniciatívy Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých organizoval Úsek celoživotného vzdelávania ŠIOV.

Organizátorom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti a Slovenského centra cvičných firiem a Úsek celoživotného vzdelávania. Partnerom podujatia bola Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. 

Zborník diskusného fóra nájdete na odkaze – http://www.sccf.sk/zbornik-diskusneho-fora-vzdelavanie-v-oblasti-financnej-gramotnosti-v-kocke-72.html  kde je v časti venovanej zborníku zverejnený program, jednotlivé príspevky aj prezentácie. 

V prípade potreby  zo strany účastníkov  je možné doplnenie zborníka. 

 

sk_SK