Vyhľadať
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

ZENIT preveril odborné technické zručnosti žiakov v online prostredí

Stredoškoláci z celého Slovenska si 8. – 10. marca 2021  v štyroch kategóriách zmerali sily v celoslovenskom kole súťaže ZENIT v online prostredí.  Aktuálne podmienky  nám umožnili  na diaľku realizovať súťaž v kategórii programovanie. Zámer zrealizovať súťaž prezenčne na Strednej odbornej škole techniky a služieb Brezno nemohol byť naplnený z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení fungovania škôl v súvislosti s COVID-19.  

Napriek tomu sa zo školských kôl do krajských prebojovali najlepší žiaci škôl. 29 víťazov z ôsmich krajov sa stretlo v kategórii  programovanie online. Prvý deň preukázali zručnosti a vedomosti v odbore grafický dizajn a web developer a druhý deň žiaci programovali v kategórii A, B. Teda v oblasti, ktoré sú dnes na trhu práce mimoriadne atraktívne a zamestnávateľmi žiadané. Do školských kôl, ktoré predchádzali krajským a celoštátnemu sa v tomto školskom roku zapojilo takmer 700 žiakov  zo 78  stredných odborných škôl a gymnázií.  

Odborné hodnotiace komisie mali nesmierne dôležitú  úlohu zhodnotiť prácu súťažiacich na zadaniach  v štyroch oblastiach programovania a vybrať troch najlepších, ktorými sa stali:     

programovanie – A: 1. miesto: Adam Rajský, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava, 2. miesto:  Lukáš Gáborík, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, 3. miesto:  Lenka  Hake, Gymnázium Alejová 1, Košice.

programovanie – B: 1. miesto:  Eliška  Macáková,          Súkromné gymnázium CENADA, Bratislava, 2. miesto:  Matej  Vasky,          Gymnázium Alejová 1, Košice, 3. miesto: Jakub  Konc, Gymnázium Párovská 1, Nitra.

programovanie – grafik: 1. miesto:  Bohuš Gajdač, SOŠ informačných technológií , Banská Bystrica, 2. miesto:  Daniela Chovancová, SPŠ elektrotechnická,  Prešov, 3. miesto: Tamás  Csanda,  Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Nové Zámky.

programovanie web developer: 1. miesto:  Nikoletta Pitáková, Spojená škola, Tvrdošín, 2. miesto:  Tibor Krátky,          SPŠ elektrotechnická, Košice, 3. miesto:  Jakub Bednár, SPŠ elektrotechnická, Prešov.         

V poradí už 37. ročník celonárodnej súťaže ZENIT v programovaní mimo elektroniky a strojárstva, ktoré sa pre pandemickú situáciu zrealizovali len v kategórii elektronika po krajské kolá organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií – ŠVS Banská Bystrica a  Strednou odbornou školou techniky a služieb Brezno.   

Najlepší súťažiaci v kategóriách grafik, programovanie webdeveloper, majú možnosť v budúcich ročníkoch postúpiť do výberového tímu európskej súťaže zručnosti mladých talentov EuroSkills.                       

Záznam z otvorenia a vyhodnotenia celoštátnej súťaže ZENIT 2021 nájdete vo videogalérii.

Skip to content