8. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasujú ôsmy ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Obsah a termíny súťaže:
– Žiaci cvičnej firmy môžu poslať podnikateľské zámery, ktoré by nemali byť totožné s jej predmetom podnikania do 15. júna 2020.
– Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do 30. septembra 2020 do užšieho výberu.

Kritériá hodnotenia:
originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra PZ opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku na jednu stranu

Podmienky súťaže:
– Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (uviesť mená autora/autorov).
– Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
– Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“ za školský rok 2019/2020

Vyhodnotenie súťaže:
– Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk a www.sccf.sk.
– Záverečné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2020.

V Bratislave 10. decembra 2019

Slovenské centrum cvičných firiem

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť