Vyhľadať
Close this search box.

Aktéri OVP diskutovali o zabezpečovaní kvality

Prinášame Vám hlavné závery prvého diskusného fóra o kvalite OVP realizovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci projektu QUANTUM – Siete kvality  14. apríla. Diskusie sa zúčastnili významní aktéri OVP vrátane zástupcov Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, samosprávnych krajov, stredných odborných škôl a ďalších zainteresovaných strán z verejného i súkromného sektora. Diskusia sa konala v online priestore, nakoľko protipandemické opatrenia nedovoľovali osobné stretnutie. 

Cieľom diskusných fór je najmä zozbierať názory dôležitých aktérov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na vytváranie siete  ich kvality na Slovensku a spoluprácu aktérov v rámci siete, ako i názory a skúsenosti s nástrojmi zabezpečovania kvality OVP.

Najvýznamnejšie závery diskusie z oblasti kvality OVP sú nasledovné:

  • Je nevyhnutné posilniť dialóg a výmenu dobrej praxe v oblasti zabezpečovania kvality OVP medzi aktérmi na národnej úrovni
  • Zástupcovia zúčastnených samosprávnych krajov prejavili záujem kooperovať v oblasti Peer Review,
  • Sledovanie uplatnenia absolventov a pretavenie výsledkov trasovania do praxe považujú zúčastnení za dôležitý mechanizmus zabezpečovania kvality OVP a uvítali by posilnenie tohto mechanizmu na Slovensku
  • Okrem toho diskusia poukázala aj na alarmujúci problém nedostatku učiteľov odborných predmetov na stredných odborných školách.

Podobné diskusie v súčasnosti prebiehajú aj v ostatných partnerských krajinách projektu, v Taliansku, Portugalsku a Rakúsku.

Druhé diskusné fórum sa uskutoční  22. apríla 2021. Pre registráciu je potrebné vyplniť dotazník.

 

Viac informácií o projekte: https://www.quality-networks.eu/ (v anglickom jazyku) alebo https://siov.sk/projekt-quantum/ (v slovenskom jazyku).

Pre viac informácií o kvalite navštívte stránku: https://okvalite.sk/

Ak máte záujem zapojiť sa do Siete kvality v SR, kontaktujte nás na eqavet@siov.sk  

 

Aktivitu realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci projektu QUATUM – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (projektové číslo:  2020-1-SK01-KA202-078249).

 

Skip to content