Usmernenia pre školy a učiteľov v čase koronavírusu

Odporúčanie k praktickému vyučovaniu pre školy pre školský rok 2020/2021 (odborná prax, súvislá odborná prax, odborný výcvik, praktické cvičenia)

Odporúčanie k praktickému vyučovaniu pre školy pre školský rok 2020/2021 (odborná prax, súvislá odborná prax, odborný výcvik, praktické cvičenia)

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Možnosti ako organizovať OVP v čase koronavírusu

Praktické vyučovanie v SOŠ v období pandémie koronavírusu – na základe uznesenia Vlády SR č. 111 z 11.3. 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie,  uznesenia Vlády SR č. 114 z 15. 3. 2020 o vyhlásení núdzového stavu a na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti  s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 sa prerušilo vyučovanie na školách v období od 16. marca do odvolania.

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 6. apríla 2020 – Aktualizované

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Možnosti hodnotenia teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020. 

Možnosti hodnotenia záverečnej skúšky v školskom roku 2019/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia záverečnej skúšky v školskom roku 2019/2020.

Možnosti hodnotenia jednotlivých častí absolventskej skúšky v školskom roku 2019/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia absolventskej skúšky v školskom roku 2019/2020.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť