Vyhľadať
Close this search box.

Usmernenia pre školy a učiteľov v čase koronavírusu

Odporúčanie k praktickému vyučovaniu pre školy pre školský rok 2020/2021 (odborná prax, súvislá odborná prax, odborný výcvik, praktické cvičenia)

Odporúčanie k praktickému vyučovaniu pre školy pre školský rok 2020/2021 (odborná prax, súvislá odborná prax, odborný výcvik, praktické cvičenia)

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Možnosti ako organizovať OVP v čase koronavírusu

Praktické vyučovanie v SOŠ v období pandémie koronavírusu – na základe uznesenia Vlády SR č. 111 z 11.3. 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie,  uznesenia Vlády SR č. 114 z 15. 3. 2020 o vyhlásení núdzového stavu a na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti  s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 sa prerušilo vyučovanie na školách v období od 16. marca do odvolania.

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 6. apríla 2020 – Aktualizované

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Možnosti hodnotenia teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020. 

Možnosti hodnotenia záverečnej skúšky v školskom roku 2019/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia záverečnej skúšky v školskom roku 2019/2020.

Možnosti hodnotenia jednotlivých častí absolventskej skúšky v školskom roku 2019/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia absolventskej skúšky v školskom roku 2019/2020.

Skip to content