UTX

Úprava textu na počítači 2021

Úprava textu na počítači

1 .

Utx pre žiakov PC 2020

UTX predloha

Popis zadania: V UTX pre žiakov  nahrajte  do počítača text. Žiaci dostanú päť strán s korektorskými značkami a podľa  UTX predlohy  upravujú text v počítači 10 minút.

 

2 . 

Utx pre žiakov PC 2018

UTX predloha

Popis zadania: V UTX pre žiakov  nahrajte  do počítača text. Žiaci dostanú päť strán s korektorskými značkami a podľa  UTX predlohy  upravujú text v počítači 10 minút.

      

sk_SK