DRUHÝ ROČNÍK STREDOŠKOLSKEJ KONFERENCIE SPOJENÝ S PREHLIADKOU ODBORNÝCH PRÁC MLADÝCH TALENTOV

Predstavenie výnimočných výsledkov odborných prác a projektov talentovaných žiakov stredných škôl pokračuje druhým ročníkom pod gestorstvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), podpory smerovania mládeže.  Priblížiť verejnosti úspechy a zaujímavé príbehy talentovaných žiakov na sklonku školského roka je výbornou príležitosťou a zadosťučineným celoročnej práce žiakov a pedagógov. Aktivita je výpoveďou  systematickej práce so žiakmi na školách zacielenej na rozvíjanie odborných vedomosti, zručnosti, tvorivosti a nadania žiakov nie len v rámci vyučovania, ale aj mimoriadnej záujmovej  práce žiakov nad rámec školských povinností.

Sedemnásť autorov odborných prác bude na konferencii, ktorá prebehne 16. júna 2022 od 9:00 do 12:00 prezentovať výsledky vlastných projektov 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Prostredníctvom online platformy predstavia zaujímavé témy, výsledky svojich výskumov, inovatívne nápady, monitoringy, experimenty, originálne riešenia, navrhnuté a vytvorené prístroje a zariadenia. Výstupy mnohých  projektov majú aj praktické využitie. Témy, ktoré žiaci vo svojich projektoch riešili sú zamerané na prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory. Stredoškolská konferencia bude prístupná verejnosti na kanáli Youtube a jej výstupom bude e-zborník  publikovaný na webe ŠIOV. 

Konferencia sa uskutoční pod Záštitou riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislava Hadára.  Partnerom technickej podpory je Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Spoluprácu na podujatí prevzala Univerzita Konštantína filozofa, Fakulta prírodných vied a informatiky  v Nitre.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť