Európsky rok zručností 2023 – podpora konkurencieschopnosti, účasti a talentu

V rámci Európskeho roka zručností 2023 Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, sociálnymi partnermi, verejnými a súkromnými službami zamestnanosti, obchodnými a priemyselnými komorami, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, pracovníkmi a podnikmi spoločne navrhuje dať celoživotnému vzdelávaniu nový impulz a to cez:

  • Podporu zvýšených, účinnejších a inkluzívnejších investícií do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie s cieľom plne využiť potenciál európskej pracovnej sily a podporiť ľudí pri zmene zamestnania.
  • Zabezpečenie, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce, a to aj prostredníctvom spolupráce so sociálnymi partnermi a podnikmi.
  • Zosúladenie ašpirácií a zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce, najmä v súvislosti s ekologickým a digitálnym prechodom a hospodárskym oživením. Osobitný dôraz sa bude klásť na aktivizáciu väčšieho počtu ľudí pre trh práce, najmä žien a mladých ľudí, a najmä tých, ktorí nie sú v procese vzdelávania, nie sú zamestnaní a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy.
  • Prilákanie ľudí z tretích krajín s kvalifikáciou, ktorú EÚ potrebuje, a to aj posilnením možností vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania kvalifikácií.

Cieľom navrhovaného Európskeho roka zručností je tiež pomôcť ďalej rozvíjať nástroje na získavanie informácií o zručnostiach a podporovať nástroje a pomôcky na zvýšenie transparentnosti a jednoduchšie uznávanie kvalifikácií, vrátane kvalifikácií udelených mimo EÚ.

Webová stránka Európskeho roka zručností je dostupná: Homepage (europa.eu)

 

Iniciatíva Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých, ktorú realizujeme na Úseku celoživotného vzdelávania, tiež svojimi aktivitami prispieva k podpore rozvoja odborných ale aj „mäkkých“ zručností. Od februára 2023 plánujeme v tejto súvislosti spustiť kampaň Nikdy nie je neskoro!, ktorej hlavným cieľom bude motivovať k neustálemu zdokonaľovaniu zručností potrebných pre život.

Viac informácií nájdete: www.vzdelavaniedospelych.sk

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť