Vyhľadať
Close this search box.

Finálové kolo 8. ročníka Skills Slovakia v odbore murár a 7. ročníka v odbore stolár

Nitrianska Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže realizovala 23.-25. apríla finálové kolo súťaže Skills Slovakia murár, ktorá preverila praktické zručnosti a odborné vedomosti žiakov tohto odboru. Finále v odbore stolár hostila Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene 16.-18. apríla. Šesť najlepších dvojíc sa teda stretlo na finále 8. ročníka súťaže murárov a 7. ročníka súťaže stolárov.

Škola v Nitre je Centrom odbornej prípravy pre stavebníctvo a tak bola organizácia murára na perfektnej úrovni. Súťažné kritériá a zadania boli náročnejšie, ale žiaci ukázali, že vedia zabojovať a výsledky ich práce boli výborné.

Profesia stolár je stále živá, prosperujúca a perspektívu má aj v dnešnej digitálnej dobe. Súťaže neboli pre účastníkov len testom ich schopností, manuálnej zručnosti, logického myslenia a zvládnutia stresu, ale aj príležitosťou prezentovať prácu a výsledky snaženia učiteľov a majstrov odborného výcviku.

Súťažná prehliadka stavebných remesiel Skills Slovakia je atraktívnou príležitosťou na propagáciu remesiel, ktoré sú mimoriadne žiadané na trhu práce a ich štúdium dáva stredoškolákom reálnu perspektívu zamestnania. Súťažiaci v kategórii „murár“ a „stolár“ mali na oboch školách vytvorené profesionálne prostredie dielní, kde prácou s materiálmi, strojmi a zariadeniami pod vedením profesionálov predviedli šikovnosť, nadanie a talent.

Štátny inštitút odborného vzdelávania, metodický a odborný gestor, Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra a Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene predstavili na finále oboch kategórií Skills Slovakia šesť najlepších tímov reprezentujúcich stredné odborné školy Slovenska. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Víťazmi v odbore murár sa stali žiaci zo Strednej odbornej školy stavebnej, Nábrežie mládeže 1, Nitra Michal Garaj a Nikolas Stehel, na druhom mieste boli žiaci Nikolas Kováčik a Sebastián Golas zo SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno Nad Kysucou a tretie miesto si vybojovali Stanislav Šenki a Samuel Horváth zo Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice.

Víťazmi v odbore stolár sa stali žiaci zo SOŠ drevárskej Zvolen Samuel Hraško, Dávid Bielich, na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo SOŠ drevárskej SNV Valentín Majerčák a Viktor Zajac a tretí boli žiaci zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka zo Žiliny Roman Gaššo a Michal Gembeš.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Skip to content