Vyhľadať
Close this search box.

Mladý mechatronik 2024

Mechatronika je odbor, ktorý má v súčasnosti rozsiahle  možnosti  uplatnenia žiakov stredných škôl v praxi. Aj preto bol záujem žiakov predstaviť sa v tomto školskom roku v súťaži odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik mimoriadny. Celoštátne finálové kolo prebehlo 23.- 24. apríla na Materiálovo-technologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.

Stretnutie najlepších žiakov stredných odborných škôl, budúcich majstrov v odbore mechatronika, s prezentáciou praktických zručností pod odborným gestorstvom firmy FESTO Bratislava je ďalšou ukážkou dlhoročnej spolupráce a partnerstva  so školami. Vo finále o víťazstvo bojovali  dvojčlenné tímy stredoškolákov z tretích a štvrtých ročníkov z pätnástich stredných škôl Slovenska. Ich úlohou bolo v dvojhodinovom časovom limite zmontovať komponenty a príslušenstvo a vyriešiť správne zadanú konštrukčnú úlohu z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky.

Najlepšie uspeli:

1.miesto: Nikolas Chytil, Martin Filuš, SPŠT, Komenského 1, Trnava

2.miesto:  Michal Novák, Samuel Dzurčanin, SPŠE,  Komenského 44, Košice

3.miesto: Andrej Kočiš, Filip Toporcer, SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Víťazi sú zároveň nominovaní na ďalšiu prezentáciu na medzinárodnom fóre odborného vzdelávania a prípravy súťaži EuroSkills 2025.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo, školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom a realizátorom súťaže je FESTO spol. s.r.o. Bratislava a Slovenská technická univerzita.

Skip to content