Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Hodnotiaci seminár rozvojových projektov k finančnej gramotnosti 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo v marci tohto roka výzvu na financovanie rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu vo výške 50 000 EUR.

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov v tejto oblasti sa rozumie vzdelávanie v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Na výzvu bolo podaných 43 žiadostí v celkovej požadovanej čiastke 81 365 €. Z toho bolo 19 projektov základných škôl a 24 stredných škôl. Predložené žiadosti komisia vyhodnotila 24. júna 2019 v súlade s čl. 1 Štatútu Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov. Vybrala 26 projektov, stanovila ich poradie a navrhla výšku finančných prostriedkov určených na ich realizáciu. 

Zoznam schválených projektov nájdete na: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2020/.

Na základe výzvy je realizátor projektu povinný prezentovať výsledky a využitie účelových finančných prostriedkov na vyhodnocovacom seminári, ktorého cieľom je aj výmena skúseností. 

Tento rok prvý raz Štátny inštitút odborného vzdelávania , odbor finančnej gramotnosti a SCCF s technickou podporou CVTI SR-BB pripravuje online hodnotiaci seminár vybraných projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020. Môžete si ho pozrieť na  https://youtu.be/kddnDMzMgbY  dňa 18. decembra o 10:00 hodine. Prezentácie zrealizovaných projektov budú zamerané na stručné vyhodnotenie naplnenia kritérií nastavených v rámci vypísanej výzvy.

 

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť