Vyhľadať
Close this search box.
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018 a dvadsať rokov SCCF

Tréning hodnotiteľov kvality metódou Peer review

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) školí hodnotiteľov kvality OVP, ktorí budú používať metódu zabezpečovania kvality –  peer review. Aktuálne školenie sa uskutočnilo on-line formou v dňoch 10. – 11. decembra 2020.

Počas dvojdňového tréningu sme budúcim hodnotiteľom interaktívnou formou predstavili hlavné princípy zabezpečovania a hodnotenia kvality na školách, vysvetlili podstatu budovania kvality v inštitúcii a hlavnú úlohu hodnotiteľov v tomto procese, ako aj najčastejšie využívané metódy zhromažďovania údajov. Niektorí z účastníkov, hlavne tí, ktorí majú už skúsenosti so sebahodnotiacou správou, či samotným hodnotením s nami zdieľali svoje skúsenosti a aj nápady na zlepšenie tohto procesu.

Trenčiansky samosprávny kraj a ŠIOV podpísali memorandum o spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality v januári 2020, pričom na implementácii metódy peer review v TSK spolupracovali už predtým.

S budúcimi hodnotiteľmi plánujeme ďalej kontinuálne pracovať a záujem o tento typ tréningu prejavili aj niektoré ďalšie samosprávne kraje.

Viac o metóde peer review nájdete na: https://okvalite.sk/co-je-to-peer-review/

 

Skip to content