INFORMÁCIA K PRÍSPEVKU NA OVP 2023

Informácia pre žiadateľov o :

„Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania“ za školský rok 2022/2023

 

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Tak, ako aj po minulé roky, majú zamestnávatelia možnosť v zmysle § 21a zákona č.61/2015 Z.z. o OVP, požiadať do 31.3.2023 o „Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania“. Spôsob podania žiadosti, potrebné formuláre ako aj potrebné prílohy sú totožné s minulým rokom. Výška príspevku pre veľkých zamestnávateľov je 700,- € na žiaka, pre malých a stredných je to 1.000.- €. Príspevok sa vypláca na všetkých žiakov, ktorí vstúpili do SDV od školského roku 2022/2023, čiže aktuálni prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci. Výplata príspevku je k 30.6.2023. Celým procesom budú zamestnávateľov sprevádzať zamestnanci regionálnych centier ŠIOV-u.

 

Podklady k príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania

 Výzva – príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania

 Vyhlásenie – príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania

 Žiadosť – príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania

sk_SK