Informácia ŠIOV a RZSDV pre zamestnávateľov v SDV v čase prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – COVID 19 – 29.4.2020,_2. aktualizované vydanie

Bratislava, 2. vydanie informácie, 29.4.2020.

Sledujte aktualizáciu tejto informácie.