Informácia pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania v čase prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – 29.4.2020, 2. vydanie

sk_SK