Vyhľadať
Close this search box.

Jubilejný kontraktačný deň cvičných firiem – Slovensko východ

Pätnásty ročník kontraktačného dňa cvičných firiem Slovensko východ sa uskutočnil v priestoroch Obchodnej akadémie na Murgašovej ulici 94 v Poprade.

Veľtržné stánky cvičných firiem boli po prvý raz umiestnené v telocvični školy, kde sa, samozrejme, aj obchodovalo a na pomyselnom pódiu prebehlo slávnostné otvorenie aj ukončenie s vyhlásením víťazov súťaží kontraktačného dňa.

Na pätnástom kontraktačnom dni cvičné firmy súťažili v kategóriách najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky tím, najzaujímavejší katalóg a najpútavejšia elektronická prezentácia.

Účastníkmi kontraktačného dňa bolo týchto trinásť cvičných firiem :

 • DONIPELLA, s r. o., Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,
 • PURPLE4Kitty, s. r. o., Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,
 • Nude Vision, s. r. o., Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,
 • Zlato v šálke, s. r. o, Obchodná akadémie Watsonova 61, Košice,
 • PHASE, s. r. o., Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš,
 • SECOND CHANCE, s. r. o., Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš,
 • SCHOOL IN, s. r. o., Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš,
 • HONEY WRAP, s. r. o., Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves
 • LaDolceVita, s. r. o., Obchodná akadémia Vranov nad Topľou.
 • Z Obchodnej akadémie, Murgašova 94, Poprad – cvičné firmy:
  • EAT ME, s. r. o., – III. A trieda,
  • DomneDomcf, s. r. o, – III. A trieda,
  • SHAPE, s. r. o. – IV. A trieda,
  • Speedy Gifts, s. r. o. – IV. A trieda,
  • Študentská spoločnosť BYSTRO – III. B trieda.

Výsledková listina 

Veľtrhu sa zúčastnili hostia z odboru školstva Prešovského samosprávneho krajaMgr. Juraj Kredátus, PhD., Mgr. Vladimíra Palfiová a Mgr. Viera Štefánková.

Členmi odbornej hodnotiacej poroty boli okrem šiestich učiteliek z popradskej obchodnej akadémie aj Ing. Radoslav Potoma, PhD., MBA, prodekan Podnikovohospodárskej fakulty, Ekonomickej univerzity v Košiciach, doc. Ing. Erik Weiss, PhD., z Podnikovohospodárskej fakulty, Ekonomickej univerzity v Košiciach, Ing. Gabriela Horecká – vedúca odboru finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem a podpory smerovania mládeže zo Slovenského centra cvičných firiem,  Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava, Ing. Rudolf Šerý, riaditeľ Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva Poprad, Ing. Jana Bonková, ktorá tridsať rokov pôsobila na manažérskych pozíciách v bankovom sektore, Ing. Anna Čuláková, dlhoročná učiteľka odborných predmetov a aj cvičných firiem na Obchodnej akadémii Poprad, Bc. Gabriela Štupáková,  študentka piateho ročníka Ekonomickej univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Spestrením podujatia boli živé súťažné e-prezentácie cvičných firiem a prezentácia doc. Ing. Erika Weissa, PhD. a  Ing. Radoslava Potoma, PhD., MBA pre študentov maturitného ročníka  o Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Košiciach.

Čo dodať, všetkým zúčastneným a víťazom súťaží gratulujeme a už teraz sa tešíme na nasledujúci v poradí šestnásty kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade.

Ako Kontraktačný deň cvičných firiem zaznamenala regionálna TV Poprad si pozrite TU.

Skip to content