Vyhľadať
Close this search box.

Stredoškoláci sa zaujímajú o využitie alternatívnych zdrojov energií a ochranu životného prostredia

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách V. P. Tótha v Senici privíta 8.-10. apríla účastníkov celoštátnej súťaže zameranej na podporu stredoškolských talentov v oblasti využívania alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor a znižovania emisií v doprave. Zúčastnia sa jej žiaci, ktorí uspeli na krajských kolách súťaže.

Prvý súťažný deň štrnásteho ročníka je na programe slávnostné otvorenie za prítomností pozvaných hostí. Nasledovať budú obhajoby projektov v troch kategóriách. Tretí deň zavŕši súťaž vyhlásením výsledkov.

Víťazi budú súčasne nominovaní na prezentáciu svojich úspešných projektov na medzinárodnej súťaži ENERSOL-ČR v Brne (18.–19. apríla) kde v konkurencii európskych krajín získajú nové skúsenosti, partnerstvá  a veríme, že aj zaujímavé ocenenia.

ENERSOL–SK je postavená na súťažných prehliadkach najlepších projektov – riešení teoretických a praktických úloh zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Stredoškoláci súťažia v odborno-teoretických a praktických vedomostiach aj zručnostiach.

„V hlavnej kategórii sú práce zamerané na témy ako úspory energií, obnoviteľné zdroje, znižovanie emisií v doprave. Ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaní technológií a materiálov. Tvorivá kategória je priestor, v ktorom sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci s ich učiteľmi a vysokoškolskými pedagógmi. Práce v tejto kategórii sú náročné tak z časového hľadiska, ako aj z hľadiska materiálovo a finančného zhotovenia výrobkov, či presnejšie, projektov alebo funkčných modelov a zariadení. Tretia kategória je propagačná a zapájajú sa do nej zväčša žiačky škôl, ktoré svoj vzťah k životnému prostrediu vyjadrujú  srdcom a kreatívne. Obsah tém je zameraný na tvorivú umeleckú činnosť, návrhy plagátov, výrobu propagačných predmetov, literárnu činnosť a podobne,“ priblížila predsedníčka celoštátnej komisie a riaditeľka hostiacej školy Katarína Mičová.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Metodickým, organizačným  a odborným garantom je odbor podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Súťažiacim prajeme úspešnú obhajobu prác, získanie nových zručností a skúseností a členom odborných hodnotiacich komisií  prínosné hodnotenie prezentácií súťažiacich.

Skip to content