Konferencia „Úloha neformálneho vzdelávania v rozvoji zručností dospelých“priniesla množstvo zaujímavých podnetov a otvorenú diskusiu

Konferencia s názvom „Úloha neformálneho vzdelávania v rozvoji zručností dospelých“, ktorej cieľom bolo otvoriť diskusiu v oblasti neformálneho vzdelávania na Slovensku sa uskutočnila 7. decembra v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Podujatie pripravil tím Národného koordinátora Európskeho programu vzdelávania dospelých v spolupráci s tímom EPALE Slovensko. 

Nasledovala diskusia zameraná na neformálne vzdelávanie a jeho prínos k rozvoju zručností. Otvorila priestor pre účastníkov, aby zdieľali svoje myšlienky, názory a skúsenosti. Počas nej odzneli rôzne príklady rozvoja zručností dospelých prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Moderátorka diskusie poukázala na rôzne oblasti, v ktorých sa neformálne vzdelávanie realizuje, či už ide rozvoj základných, digitálnych a jazykových zručností, zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce alebo zručností pre občiansku participáciu v demokratickej spoločnosti.

Ako príklad dobrej praxe odznel príspevok o rozvoji základných zručností občianskeho združenia Mareena, ktoré od roku 2017 pomáha cudzincom v integračnom procese, podporuje vytváranie priateľského prostredia, ktoré spája Slovákov s cudzincami a rozvíja otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach migrácie, integrácie a ich výzvach. V rámci programu vzdelávania a rozvoja sa Mareena zameriava na jazykové kurzy, workshopy o socio-kultúrnej orientácii a digitálnych zručnostiach v rámci pracovného a kariérneho poradenstva.

Tri diskusné kruhy: EPALE a vzdelávanie dospelých na Slovensku, Neformálne vzdelávanie a nové celospoločenské témy a Čo znamená kvalita v neformálnom vzdelávaní dospelých umožnili prítomným ponoriť sa hlbšie do diskutovaných tém, podeliť sa o svoje profesijné skúsenosti a vyjadriť návrhy na zlepšenie v jednotlivých diskutovaných oblastiach.

Záver podujatia bol venovaný odovzdaniu ceny za prínos k celoživotnému vzdelávaniu, ktorú slávnostne odovzdal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Slavomír Partila. Tohtoročné ocenenie bolo udelené in memoriam pani Zuzane Štefánikovej, dlhoročnej spolupracovníčke občianskeho združenia Academia Istropolitana Nova. Cenu z rúk Adely Kasalovej z občianskeho združenia Lifestarter, ktoré bolo jej držiteľom v roku 2022, prevzala dcéra Daniela Smith.

Na výstupy a závery podujatia nadviažu aktivity oboch európskych iniciatív v nasledujúcom roku.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť v diskusiách a tešíme sa na stretnutie v roku 2024 počas ďalších zaujímavých podujatí.

 

sk_SK