Vyhľadať
Close this search box.

Mikroosvedčenia ako nástroj flexibilného rozvoja zručností

Národné kontaktné miesto pre EKR v rámci ŠIOV zorganizovalo 5. decembra v Bratislave medzinárodný seminár zameraný na využívanie mikroosvedčení v rôznych častiach vzdelávacieho systému. Súčasťou seminára boli medzinárodní aj domáci experti, ktorí predstavili svoje skúsenosti v tejto oblasti, výsledky výskumu alebo opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť v národnej legislatíve:

Anastasia Pouliou, CEDEFOP – Mikro-osvedčenia pre OVP a trh práce 
Microcredentials for VET and labour market_5 December 2023_APouliou

 

Michal Nowakowski, Inštitút pre výskum vzdelávania (Poľsko) – Mikro-osvedčenia v digitálnej podobe
Microcredentials_Nowakowski

 

Stuart Martin, George Angus Consulting (UK/Nový Zéland) – Hodnoty mikro-osvedčení
Microcredential_Martin

 

Michal Karpíšek, Mikro-osvedčenia: nové príležitosti pre vysokoškolské vzdelávanie, European University Alliance E3UDRES2 
Microcredentials_Karpisek

 

Zoltán Várkonyi, Európska sieť pre základné zručnosti – Mikro-osvedčenia pre učiteľov základných zručností
Microcredentials_Varkonyi

 

Juraj Vantuch, ŠIOV – Mikro-osvedčenia: čo sa môžeme naučiť zo zahraničných skúseností
Microcredentials_Vantuch

 

 

Skip to content