Vyhľadať
Close this search box.

Kontakt

Sídlo a korešpondenčná adresa

P.O. Box 63,
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Pracovisko

Stromová 9, 831 01 Bratislava

Riaditeľ

Ing. Branislav Hadár
Email: kancelaria@siov.sk

Kancelária riaditeľa: +421 903 920 520

Úsek odborného vzdelávania a prípravy
Ing. Michaela Ďurčeková PhD.
Email: michaela.durcekova@siov.sk
Mobil: +421 911 976 793
(ostatné kontakty k ŠVP TU)

Úsek celoživotného vzdelávania
Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Mobil: +421 911 469 793

Projekt REPowerEU
Ing. Alexander Tokarčík, PhD.
Email: alexander.tokarcik@siov.sk
Mobil: +421 907 938 460

Kontakt pre médiá
PhDr. Katarína Kováčová
Email: katarina.kovacova@siov.sk
Mobil: +421 911 231 736

Odbor ekonomiky
Tel: +421 2/54 77 62 77

Regionálne centrá ŠIOV

Mesto Telefón
Bratislava zuzana.uvirova@siov.sk 0910 925 079
Prešov andrea.ondova@siov.sk 0910 925 035
Žilina dusan.haluska@siov.sk 0905 970 469
Banská Bystrica
maria.vydrova@siov.sk
 0911 469 111
Trnava zuzana.uvirova@siov.sk 0910 925 079
Nitra jana.fekova@siov.sk 0910 925 108
Trenčín jana.divinska@siov.sk 0910 925 039
Košice

ivana.kocanova@siov.sk

renata.sabova@siov.sk

0903 685 703

0914 128 573

Talent centrum 

Dvorčianska 629,
949 05 Nitra

Kateřina Vanko
mobil: 0910 925 107
e-mail: katerina.vanko@siov.sk
talentcentrum@siov.sk

www.talentcentrum.sk

Odbor kurikulárnej politiky a vzdelávacích programov

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. (námestníčka riaditeľa)

–  michaela.durcekova@siov.sk  0911 976 793
Zodpovedná za skupiny odborov:

– 25 Informačné a komunikačné technológie
– 74 Telesná kultúra a šport
Informácie o skupinách odborov:
– 11 Fyzikálno-matematické vedy
– 31 Textil a odevníctvo
– 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
– 33 Spracúvanie dreva

– 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
– 39 Špeciálne technické odbory

Mgr. art. Ľudmila Ghillány

 – ludmila.ghillany@siov.sk  0910 925 087
Zodpovedná za skupiny odborov:

– 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá
– 82,85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
– 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

RNDr. Mária Hrušovská

–  maria.hrusovska@siov.sk  0911 550 343
Zodpovedná za skupiny odborov:

– 68 Právne vedy
– 75 Pedagogické vedy
– 76 Učiteľstvo

Ing. Renáta Majerníková, PhD.

–  renata.majernikova@siov.sk  0910 925 114
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II
– 43 Veterinárske vedy

doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.

–  zuzana.jamrichova@siov.sk  0910 925 091
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 26 Elektrotechnika
– 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Ing. Eva Solejová

–  eva.solejova@siov.sk    0910 925 081
Zodpovedná za skupiny odborov:

– 21 Baníctvo, geológia a geotechnika
– 22 Hutníctvo
– 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I, II

PaedDr. Peter Solárik

–  peter.solarik@siov.sk   0903 469 098
Zodpovedný za skupiny odborov:
– 62, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
– 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
– 92 Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)

Ing. Viera Žatkovičová

–  viera.zatkovicova@siov.sk   0910 925 115
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 27 Technická chémia silikátov
– 28 Technická a aplikovaná chémia
– 29 Potravinárstvo

Ing. Ladislav Kováč

–   ladislav.kovac@siov.sk
Zodpovedný za skupinu odborov:
– 34 Polygrafia a médiá
Zodpovedný za
– metodickú podporu škôl v oblasti OVP so zreteľom na systém duálneho vzdelávania

Mgr. Tatiana Priesolová

–  tatiana.priesolova@siov.sk  0903 920 466
Zodpovedná za
– učebnicovú politiku
– kontinuálne vzdelávanie

PhDr. Silvia Bielková

–  silvia.bielkova@siov.sk  
– podpora v oblasti učebnicovej politiky

Odbor finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže

Ing. Gabriela Horecká (vedúca odboru) –  gabriela.horecka@siov.sk  0911 469 691
Zodpovedná za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem

Ing. Vlasta Púchovská –  vlasta.puchovska@siov.sk 0911 469 690
Zodpovedná za:
– organizáciu súťaží a prácu s talentovanou mládežou

Mgr. Marta Marušincová –  marta.marusincova@siov.sk 0911 550 121
Zodpovedná za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem

Ing. Daniel Ňarjaš –  daniel.narjas@siov.sk
Zodpovedný za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem

Mgr. Zuzana Izáková –  zuzana.izakova@siov.sk
Zodpovedná za:
– medzinárodnú projektovú činnosť

Skip to content