Majstrovstvá Slovenska vo floristike privítajú najlepších stredoškolákov a profesionálov v Piešťanoch

Slovenská asociácia kvetinárov a floristov v Piešťanoch je tento rok hlavným organizátorom tradičnej celoštátnej súťaže stredoškolákov vo floristike.

28. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou VICTORIA REGIA 2021 štartuje 23. septembra. Pred 12 rokmi sa súťaž zaradila do systému súťaží stredných škôl v odborných zručnostiach Skill Slovakia s možnosťou postupu víťazov na medzinárodnú súťaž v odborných zručnostiach EuroSkills.

EuroSkills 2021 sa aktuálne koná v termíne 22. – 27. septembra a  za odbor floristika má Slovensko zastúpenie v žiačke strednej odbornej školy Blanke Drinkovej. Ing. Púchovská Vlasta – vedúca slovenskej delegácie účastníkov potvrdila, že  táto súťažiaca má výborné predpoklady a veľkú chuť dokázať, ako ju kreatívna práca s kvetmi  napĺňa.

Národnou súťažou vo viazaní a aranžovaní kvetov sa tento rok nesie spoločná  téma „Stretnutie priateľov“. Profesionáli v tomto roku súťažia v medzinárodnej súťaži Visegrad Oasis cup.  Pre kategóriu záhradnícke školy sú  kreatívne témy: Vyšehradská lavička – priestorová dekorácia do exteriéru, Babie leto – kytica a treťou úlohou bude tajná práca, ktorej zadanie sa súťažiaci dozvedia až priamo na mieste súťaže. V nich žiaci  ukážu svoje zručnosti, predstavivosť a cit pre umenie aranžovania kvetov.  Celkom sa do súťaže v kategórii stredných odborných škôl prihlásilo 16 žiakov zo siedmich stredných škôl.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a metodickým gestorom  Štátny inštitút odborného vzdelávania. Podujatie odborne podporujú profesionálni odborníci z praxe Ing. Marek Spevák a Ing. Eva Stručková pod garanciou Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov a ďalšími partnermi z hospodárskej praxe, podporou mesta Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja.          

sk_SK