Vyhľadať
Close this search box.

Národné kontaktné miesto pre ECVET

Kontakt: Úsek celoživotného vzdelávania
Sídlo: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Vedúca oddelenia: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793


ECVET predstavuje technický rámec na prenos, uznávanie a zhromažďovanie vzdelávacích výstupov osôb, ktorých cieľom je získať kvalifikáciu, pričom východiskom pre implementáciu ECVET je Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/C 155/02 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Národné referenčné miesto pre ECVET je zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s Rezolúciou Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru z 12. novembra 2002 a Kodanskou deklaráciou z 30. novembra 2002.

Národné referenčné miesto plní tieto úlohy:

Skip to content