INT VET Dual

Štátny inštitút odborného vzdelávania je partnerom a spolurealizátorom medzinárodného projektu „Národné centrá pre odborné vzdelávanie – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR“, ktorý je v rámci programu ERASMUS+ spolufinancovaný Európskou komisiou. Koordinátorom projektu je  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Projekt je zameraný na podporu riešenia vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v dunajskej oblasti, v kontraste s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl.

Jeho zámerom je prispieť k ďalšej modernizácii systému odborného vzdelávania na Slovensku, a tým poskytnúť impulz aj pre ostatné krajiny dunajského regiónu. Prenos pozitívnych skúseností z Rakúska a Nemecka (Badensko-Würtembersko) by mal byť prínosom k vytvoreniu kompatibilných systémov vzdelávania v podunajskej oblasti.

Projekt je vlajkovým projektom Stratégie Európskej únie pre Dunajskú oblasť. Cieľom projektu je prispieť ku komplexnej reforme systému odborného vzdelávania a prípravy, a to nielen na systémovej úrovni, ale aj analýzou skúseností z pilotných projektov zavádzaných v rámci výrobného sektoru na Slovensku. Zvýšením kvality praktického vyučovania u zamestnávateľa môže projekt prispieť k plneniu stratégii Európa 2020 a Bruggskému komuniké.

Očakávané výsledky projektu:

  1. Podpora reformy systému odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike.
  2. Vytvorenie návrhu na zriadenie kompetenčného centra pre duálne odborné vzdelávanie zameraného na vzdelávanie učiteľov praktického výcviku a prenos skúseností do ďalších krajín dunajskej oblasti.
  3. Posilnenie podpory a mobilizácia malých a stredných podnikov pre zapojenie do duálneho systému vzdelávania.
  4. Nepretržitá výmenu skúseností v oblasti praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Partneri projektu:

Asociovaní partneri projektu:

Kontakt ŠIOV: Ing. Ladislav Šatka ladislav.satka@siov.sk

Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/national-authorities-for-apprenticeships-introduction-of-elements-dual-vet-slovak-republic/

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť