Vyhľadať
Close this search box.

Medzinárodná súťaž Worldskills The „ Belt and Road“ International Skills Competition

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) ako gestor Skills Slovakia  prijal  pozvanie Veľvyslanectva ČĽR v SR na medzinárodnú súťaž do čínskeho mesta  Chongqing  a delegoval  na ňu slovenský tím žiakov. Odbor elektrotechnika reprezentoval Miroslav Chalko zo Strednej odbornej školy Stará Turá, ktorý sa umiestnil  na 5. mieste zo 14  súťažiacich a odbor kuchár mal slovenské zastúpenie zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca žiakom Petrom Balalom, ktorý získal spomedzi 17  súťažiacich 7. miesto.    

Celkom sa na podujatí  25.- 31.mája v Chongqing  International Expo Center zúčastnilo 80 zástupcov členských krajín Worldskills a 35 členských krajín mimo programu Worldskills.  Súťažilo sa v 18 zameraniach a to, elektronika, technika úpravy vody, automobilové technológie, doprava, zatepľovanie, elektroinštalácie, spracovanie dreva, maliar a dekorácie, kúrenie, informačné siete, odevníctvo, floristika, kuchár, kaderník, zdravotníctvo a sociálna práca, reštauračné služby.

Súťaže v odborných zručnostiach žiakov stredných odborných škôl zamerané na podporu odborného vzdelávania a profesijnú orientáciu žiakov na remeslá organizované ako medzinárodné podujatia sú  priestorom pre porovnávanie vedomostí a zručností  žiakov zúčastnených krajín.  Dávajú možnosť rozvíjať svetové a európske kontakty, posilňujú výmenu skúseností  a spoluprácu s podnikateľskou sférou. 

 

Skip to content