Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2019 sa uskutoční súbežne s výstavou „Mladý tvorca 2019“, v dňoch 05. – 06.11.2019 na Agrokomplexe v Nitre.

Pozvánka na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019

Prihláška ma Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019

International Training Firms Fair 2019_Invitation

International Training Firms Fair 2019_Registration Form