Vyhľadať
Close this search box.

Memorandum o spolupráci medzi Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Metodicko-pedagogickým centrom

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Metodicko-pedagogické centrum (MPC) podpísali 30. novembra 2021 memorandum. Jeho predmetom je spolupráca týchto organizácií v oblasti zabezpečenia vzdelávania pre pedagogických zamestnancov vyučujúcich teoretické a praktické predmety v stredných odborných školách, školách umeleckého priemyslu, stredných športových školách a konzervatóriách a priestorových kapacít pre aktivity zamerané na podporu odborného vzdelávania.

                                  

Cieľom memoranda je zabezpečiť personálne kapacity na tvorbu programov vzdelávania, realizovanie vzdelávania v programoch vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a vzdelávacie aktivity zamerané na podporu odborného vzdelávania.

Memorandá už stvrdzujú spoluprácu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania s viacerými partnermi, napríklad s Asociáciou stredných odborných škôl, Žilinským, Trenčianskym či Trnavským samosprávnym krajom. „Teší ma, že okruh partnerov, ktorí takto stvrdzujú spoluprácu s nami sa stále rozširuje. V rámci kooperácie s Metodicko-pedagogickým centrom môžeme uplatniť tiež naše bohaté skúsenosti týkajúce sa praktickej prípravy, ktoré máme napríklad v rámci duálneho vzdelávania a využiť ich pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov vo vyučovaní nielen praktických, ale aj teoretických predmetov,“ zhodnotil riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.

Skip to content