Vyhľadať
Close this search box.

Záverečná konferencia k projektu duálneho vzdelávania

Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ zavŕšila záverečná online konferencia, ktorá sa zamerala na projekt ako celok, jeho uplatnenie a výsledky v praxi.

 Záverečná konferencia, ktorú 23.11.2021 sledovalo online viac ako dvesto účastníkov priblížila hlavné úlohy a aktivity projektu, jeho výsledky a výstupy podporené tiež príkladmi dobrej praxe. Konkrétne sa venovala témam prípravy inštruktorov, štruktúry odborov, aktualizácie obsahu odborov vzdelávania, novej záverečnej a maturitnej skúšky, plánovaniu výkonov stredných škôl, Talent centru, regionálnemu zastúpeniu projektu prostredníctvom Duál Pointov a vízii modernej strednej školy. Okrem toho zhrnula tiež doterajšie výsledky v oblasti uplatnenia absolventov.

„Duálne vzdelávanie je nástrojom, ktorý by mal umožniť žiakom sa lepšie uplatniť na trhu práce. Pokiaľ je prvá voľba žiakov dobrá, uplatnia sa vo firmách alebo pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu sú lepšie pripravení pre život. Štatistiky ukazujú, že uplatnenie dualistov je o 25% lepšie ako uplatnenie žiakov mimo duálneho vzdelávania. Získajú vyššie mzdy, uplatňujú sa v odbore, v ktorom sa pripravovali a majú veľmi nízku mieru nezamestnanosti,“ zosumarizoval Milan Kuzma, ktorý pôsobil ako manažér projektu duálneho vzdelávania.

„Je to investícia do budúcnosti. Výsledky spolupráce medzi žiakom, školou a zamestnávateľom v rámci systému duálneho vzdelávania sa ukazujú až po určitom období. Veľmi ma však teší, že aj za pomoci projektu sa zamestnávatelia dostávajú bližšie k stredným školám a stredné školy bližšie k zamestnávateľom, keďže spolupráca je pre budúcnosť nevyhnutná,“ dodal Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý projekt realizoval.

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Spája teoretické vzdelávanie v škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Dáva žiakom „náskok“ v praxi a pracovných skúsenostiach a množstvo ďalších výhod od prvého ročníka až po ukončenie štúdia.

Záznam z konferencie si môžete pozrieť na: https://youtu.be/3ffnNpo6tyc

 

Skip to content