Vyhľadať
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Nový projekt v oblasti cvičných firiem

Prvé medzinárodné stretnutie všetkých partnerských organizácií projektu MESU zameraného na virtuálne prostredie cvičných firiem v oblasti odborného vzdelávania sa uskutočnilo 20. a 21. októbra na pôde Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

Štátny inštitút odborného vzdelávania dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania prostredníctvom simulačnej metódy cvičných firiem a v tejto oblasti realizuje aj viacero medzinárodných projektov. „Momentálne bol ukončený medzinárodný projekt CLIL IN VET, ktorý bol tiež zameraný na cvičné firmy. Po jeho úspešnej realizácii nás oslovili tureckí partneri s tým, či by sme chceli v tejto spolupráci pokračovať,“ priblížil Ladislav Šatka zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

V Turecku je o vzdelávanie prostredníctvom školských cvičných firiem veľký záujem. Na tento účel pripravili tureckí partneri nový projekt, akoby pokračovanie predchádzajúceho projektu, ale s novým obsahom. „Predstava je vytvoriť webové a softvérové prostredie, ktoré bude slúžiť nielen im ako partnerom, ale aj potrebám ďalších cvičných firiem v Turecku. V tomto procese prizvali k spolupráci nás, Obchodnú akadémiu z Nitry a Strednú odbornú školu zo Slovinska z mestečka Sežana. Všetci títo partneri boli účastníkmi aj predchádzajúceho projektu,“ doplnil.

Štátny inštitút odborného vzdelávania má pri tom plniť veľmi dôležitú úlohu, poskytovať tureckým partnerom tútorovanie a mentorovanie. Program prvého stretnutia bol zameraný na prezentáciu toho, čo ostatní partneri majú k dispozícii v oblasti softvérového a webového vybavenia. ŠIOV zastrešuje celú sieť stredných odborných škôl a cvičných firiem, to znamená, že naše softvérové a webové vybavenie je orientované na celú škálu aktivít ako národného centra. Má nadstavbu, ktorá sa nedotýka len jednej cvičnej firmy, ale celej siete.

Na základe stretnutia a prezentácií ponúkli účastníci tureckému partnerovi využitie týchto nástrojov ako vzor. V ďalšej etape projektových prác si tureckí partneri na základe  informácií zo stretnutia spravia svoju predstavu o tom, o aký typ softvéru budú mať záujem, či pre školskú cvičnú firmu ako takú alebo budú mať do budúcnosti ambíciu stať sa tureckým centrom cvičných firiem. Stretnutie bolo veľmi dôležité, pretože objasnilo základné veci, ktoré sú v rámci projektového konzorcia k dispozícií a stretlo sa s veľkým ocenením.

Skip to content