Vyhľadať
Close this search box.

Cvičná firma – Practice Enterprise a Member Míting PEN Worldwide

57. Member Míting svetového združenia cvičných firiem PEN Worldwide sa uskutočnil online 18. až 20. októbra 2021. V čase pretrvávajúcej pandémie to už bolo tretí raz.

Member Míting (MM) PEN Worldwide je miestom, na ktorom sa všetci členovia, ako aj hostia počas troch dní dozvedia, čo sa za posledný rok udialo v rámci svetovej siete cvičných firiem, ako hospodárilo koordinačné centrum združenia s financiami členov a čo plánuje do budúcna. Účastníci si vymenia informácie, skúsenosti s cvičnými firmami v tej ktorej krajine a vypočujú si rôzne názory na to, ako ďalej v rámci podnikateľského vzdelávania.

Prvý deň MM otvoril prezident združenia Nick Chapman (USA) privítaním a predstavením programu trojdňového rokovania. Pokračoval Scott Mitchell (Kanada), výkonný riaditeľ združenia informáciami z koordinačného centra o zrealizovaných aktivitách a hospodárení. Okrem toho členovia PEN Worldwide schválili termíny a miesta MM v roku 2022, zvolili si šesť zástupcov koordinačného výboru a tiež predsedu a podpredsedu.

Druhý deň mítingu zamestnanci koordinačného centra predstavili pripravené softvérové novinky a aplikácie združenia, ktoré sa už teraz dajú využívať. Veľmi zaujímavo je spracované web sídlo s názvom PEN EVENTS. (PEN Events Information Session hosted by the CoC team). Následne predseda Nick predstavil návrhy inovácií a nápadov jednotlivých členov PEN Worldwide. (Working Session Future-Proof PE hosted by Nick Chapman & Ellen Versantvoort)

Na správy jednotlivých členov sa zameral posledný deň, počas ktorého zástupcovia jednotlivých krajín aj osobne porozprávali, čo robili ich cvičné firmy a centrály posledných šesť mesiacov a čo plánujú do budúcna (Member Updates Session hosted by CoC + questions put to members).

Slovenské centrum cvičných firiem je riadnym členom EUROPEN so sídlom v nemeckom Essene od roku 2008.  Na 55. MM členov EUROPEN-PEN International bol navrhnutý nový názov združenia PEN Worldwide (http://www.penworldwide.org/).  Všetkými členmi bol prijatý na 56. MM a na práve skončenom 57. MM bol uvedený do života.

Svetové združenie cvičných firiem prijalo, že sa bude „Cvičná firma“ v anglickom jazyku volať  Practice Enterprise namiesto Training Firm.

PEN je skratkou pre PRACTICE ENTERPRISES NETWORK. Naše členstvo umožňuje slovenským firmám online komunikovať cez softvér a aplikácie PEN Worldwide s ktoroukoľvek cvičnou firmou doma aj v zahraničí. Členstvo nemá len evidenčný charakter. Môžeme v rámci neho využívať databázový, informačný, komunikačný a bankový softvér PEN World ako aj pomoc v oblasti know-how. 

Cvičná firma ako predmet simuluje pracovné činnosti firmy. Pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, ale s fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi. Okrem odborných vedomostí, kompetencií a zručností sprostredkúva  žiakom i tzv. mäkké zručnosti, soft skills. Cvičné firmy sú na všetkých typoch stredných odborných škôl, niekoľko z nich je aj na vysokých školách a tiež v oblasti vzdelávania dospelých. Dôvod je veľmi jednoduchý – simulácia reálnej praxe poskytuje vynikajúcu prípravu pre budúce pôsobenie v zamestnaní alebo podnikaní.

Skip to content