Vyhľadať
Close this search box.
Oznámenie pre žiadateľov, že do 31.01.2019

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV, ŽE DO 31.03.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie (zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov) oznamuje žiadateľom, že do 31.03.2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku .

Výzva na predkladanie žiadostí a všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webovom sídle  Štátneho inštitútu odborného vzdelávania www.siov.sk, webovom sídle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk.

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Výzva

Vyhlásenie

Skip to content