Vyhľadať
Close this search box.

Plán obnovy prináša do Žilinského samosprávneho kraja reformu a investície v oblasti zelených zručností

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Žilinský samosprávny kraj 27. marca slávnostne podpísali memorandá o spolupráci  SOŠ stavebnej v Žiline a Spojenej školy v Martine  v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti REPowerEU. Pre školy predstavuje podpísanie memoránd zlepšenie vzdelávania a zvýšenie kvality žiakov v odbore Technik energetických zariadení budov.

Realizácia kapitoly REPowerEU v súlade s vytýčenými cieľmi Európskej únie, najmä v oblasti boja s klimatickou krízou vrátane prechodu na zelenú ekonomiku si vyžaduje prípravu vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí musia disponovať vhodnými zelenými zručnosťami v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

V súlade s tým Štátny inštitút odborného vzdelávania plánuje postupne uzavrieť memorandá aj so školami a samosprávami v iných krajoch Slovenska. Žilinský samosprávny kraj však aktuálne považuje za najpripravenejší pre otvorenie  projektu. Podpisom memoránd zahajujeme spoluprácu v oblasti rozvoja zelených zručností.

Učebne vybudované na uvedených stredných školách budú slúžiť na získanie zručností a overovanie nadobudnutých vedomostí v oblasti nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie s využitím SMART technológií. Školy ich budú používať na vyučovanie v oblasti zlepšenia nakladania s energiami existujúcich budov smerom k znižovaniu emisií CO2 a využívaniu vodíka. Celková investícia pre obidve školy je plánovaná vo výške dva milióny eur.

„Podpisom memoranda otvárame so Žilinským samosprávnym krajom ďalšiu spoluprácu tentokrát zameranú na rozvoj zelených zručností. Tento krok predstavuje príležitosť aj pre ostatné samosprávne kraje a ich školy v napĺňaní agendy a cieľov vytýčených v ich strategických dokumentoch a Agende 2030. Energetika v smere ochrany svetovej klímy predstavuje kľúčové odvetvie, ktoré si vyžaduje kvalifikovaných ľudí. Verím, že dnes odštartovaná spolupráca nám vzájomne pomôže ich výrazne doplniť, “ uviedol riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.

Na oboch stredných školách budú v nasledujúcom období v spolupráci s odborníkmi  vybavené priestory škôl za účelom teoretickej a praktickej výučby žiakov a pedagogických zamestnancov. Uskutočnia sa kurzy a školenia pedagógov a školiteľov pre prax, žiaci absolvujú nové moduly v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Teší ma, že Žilinský samosprávny kraj zahajuje  reformy v oblasti zelených zručností. Sme krajom inovácií a našou snahou je aj dosahovať technologický progres v súvislosti so šetrením energiami a investovaním do obnoviteľných zdrojov energie. Pokiaľ chceme docieliť rozvoj kľúčových odvetví nášho hospodárstva, je potrebné, aby sa zelené zručnosti stali pre nás samozrejmosťou. Každý z nás môže prispieť k zmene a som rada, že vďaka REPowerEU dostanú naši žiaci a pedagógovia príležitosť rozvíjať svoje odborné zelené zručnosti a byť vzorom pre ostatných,“ komentovala spoluprácu predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti (kapitola REPowerEU) sa urýchľuje zelená transformácia a podnecujú sa veľké investície do energie z obnoviteľných  zdrojov.

 

Skip to content