Priority rozvoja odborného vzdelávania a prípravy v EÚ

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, na Islande a v Nórsku v období od roku 2020.

V NIP si krajiny samy vybrali priority reforiem OVP v reakcii na odporúčanie Rady o OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť a Osnabrückú deklaráciu. 18 krajín pracuje na revízii štandardov OVP, 18 krajín zdôrazňuje potrebu prierezových a základných zručností, v 16 krajinách sa do štandardov a kurikula OVP zapracujú digitálne zručnosti a kompetencie a v 12 krajinách sa bude pracovať na zelenej transformácii a postupoch, ktoré viac podporujú udržateľný rozvoj v OVP. 18 krajín plánuje vytvoriť alebo podporiť centrá excelentnosti OVP, pričom Cedefop si explicitne všíma, že na Slovensku sa vybudujú centrá excelentnosti OVP, ktoré budú pôsobiť v spolupráci s podnikmi ako inovačné centrá poskytujúce kariérové poradenstvo, iniciačné a ďalšie OVP v prepojení na trh práce.

Tento zámer úzko súvisí s ďalšími témami, ktoré sú atraktívne nielen pre Slovensko: 21 krajín plánuje zapojiť do tvorby, riadenia a poskytovania OVP široké spektrum vplyvných aktérov vrátane sociálnych partnerov. 19 krajín plánuje posilniť vzdelávanie v pracovnom prostredí (work-based learning), 15 krajín plánuje vytvoriť alebo vyvinúť nástroje na zhromažďovanie informácií o zručnostiach (skills intelligence) a trasovanie absolventov (graduate tracking). Je dôležité upozorniť, že zahraničné skúsenosti všetkých krajín s podobnými plánmi nám môžu byť veľmi prospešné. Cedefop si uvedomuje výhody štúdia zahraničných skúseností, a preto zároveň ohlasuje nový komparatívny nástroj „Timeline of VET policies in Europe (Časová os politík OVP v Európe)“, ktorý umožní sledovať  zavádzanie a vývoj týkajúci sa všetkých významných stratégií, akčných plánov, právnych aktov a praktických opatrení v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania.

 

Stručná správa Cedefopu je tu.
Preklad stručnej správy do slovenčiny je tu.

Portál ponúkajúci NIP zúčastnených krajín (nielen členov EÚ) je tu.

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť