Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Skills Slovakia 4. ročník celoštátnej súťaž mladých elektronikov

KIA Slovakia Vzdelávacie stredisko Gbeľany bude 18.-19. októbra 2022 na ploche 650 m2 miestom stretnutia mladých talentovaných stredoškolákov, ktorí svoje odborné vedomosti a zručnosti preukážu v náročnej profesii elektronik. Súťaže sa zúčastnia najlepší žiaci prvých a druhých  ročníkov stredných škôl Slovenska.

Napriek veľkému záujmu (49 prihlásených) môže vzhľadom na obmedzenia svoj talent v odbore ukázať presne 40 žiakov z 22 stredných škôl. Z jednej školy predvedú zručnosti a vedomosti maximálne dvaja najlepší žiaci. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov budú mať nesmierne náročnú úlohu vybrať troch najlepších žiakov. Komisiu budú tvoriť odborníci z praxe a zástupcovia  škôl.  Hodnotiť budú zhotovenie elektronickej stavebnice výrobku, „Elektronická hra na postreh s mikrokontrolérom“ z množstva súčiastok dodaných k súťaži organizátorom. Téma zadania je veľmi pôsobivá pre jeho zaujímavý účel, ktorým je vytvorenie prototypu elektronickej hracej kocky.

Pri určení poradia rozhodne kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Dôležité budú tiež teoretické vedomosti žiakov. Konkrétne odborný test, ktorý preverí ich odborné teoretické vedomosti v oblasti elektroniky v 30 otázkach v 45 minútovom časovom limite.

Pred štartom praktickej časti súťaže dostanú žiaci podrobnú inštruktáž a vysvetlenie zadania úlohy. Zhotovený plošný spoj s ukážkou funkčnosti výrobku súťažiaci predstavia odbornej komisii po dvoch dňoch práce montáže komponentov na plošnom spoji.   Výnimočným benefitom účastníkov okrem vecných cien a pamätných trofejí pre víťazov budú tiež ich vlastnoručne zhotovené stavebnice, ktorými sa môžu pochváliť  spolužiakom a rodičom.  

Súčasťou programu súťaže budú aj dve odborné prednášky určené pedagógom škôl s témou „Rozbor konštrukcie elektronického výrobku a odborného testu“  a „Robotika a robotické súťaže pre žiakov stredných škôl“.  Poslaním súťaže je zvýšiť profesijné zručnosti a uznanie výnimočných žiakov a poukázať na dôležitosť zručností v odbore  elektronika pre budúci osobný a profesijný úspech žiakov.

Organizačným a metodickým garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov. Partnerom spolupráce je firma SOŠ electronic Košice, ktorá podporí víťazné práce vecnými predmetmi a Ministerstvo hospodárstva SR. 

sk_SK