Vyhľadať
Close this search box.

Porovnávacia analýza duálnych systémov vzdelávania

Projekt IDES Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality bol zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania.

Medzi problémy, ku ktorých riešeniu projekt prispieva, patrí nerovnováha teoretického a praktického vzdelávania. V zúčastnených krajinách existuje nesúlad medzi vzdelávacími systémami a požiadavkami trhu práce, čo spôsobuje vysokú nezamestnanosť mladých ľudí: Dnes si jeden zo šiestich mladých Európanov na trhu práce nemôže nájsť prácu.

Duálny systém vzdelávania kombinuje učňovskú prípravu vo firme a odborné vzdelávanie v škole v jednom kurze. Cieľom odborného vzdelávania je zaručiť, aby pracovníci mali pracovné zručnosti, vďaka ktorým sú pre firmy okamžite užitoční. Najmä v prípade problémov s nezamestnanosťou môže byť dobrou politikou zabezpečiť, aby vzdelávací systém poskytoval zručnosti najviac potrebné pre hospodárstvo.

Jedným z výstupov projektu je aj Porovnávacia analýza duálnych systémov vzdelávania, ktorú nájdete na  https://www.arr.sk/wp-content/uploads/2022/06/IO1-SK_Comp.analysis-FINAL.pdf

 

Skip to content