Slávnostné odovzdávanie ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ceny Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR dňa 21. 10. 2019 o 10:00 hod. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 21 v Bratislave.