Vyhľadať
Close this search box.

Memorandum o spolupráci so ŠIOV má už aj Žilinský kraj

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Žilinský samosprávny kraj uzavreli memorandum o spolupráci pri rozvoji odborného a duálneho vzdelávania. Rovnakým spôsobom už ŠIOV potvrdil partnerstvo napríklad s Trnavským či Trenčianskym krajom.

Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec a žilinská županka Erika Jurinová podpísali v pondelok 14. októbra Memorandum o transformácii odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku. Jeho cieľom je efektívne vzdelávanie mladých ľudí s dôrazom na odbornú prax.

                                                                    Foto: Žilinský samosprávny kraj

Duálne vzdelávanie spája teoretické vzdelávanie v škole s praxou u konkrétneho zamestnávateľa. Žiaci tak získavajú okrem teoretických poznatkov aj praktické zručnosti a odborné skúsenosti, čím sa zvyšuje ich šanca uspieť na pracovnom trhu. „Je našou úlohou nastaviť systém vzdelávania tak, aby školy dokázali produkovať ľudí potrebných pre trh práce. Dnes vnímame dopyt po remeslách a odborných prácach a duálne vzdelávanie je cesta, ako ho naplniť,“ uviedla na stránke kraja žilinská županka Erika Jurinová.

Dokument medzi župou a ŠIOV má podporiť spoluprácu zainteresovaných strán pri budovaní funkčného systému odborného vzdelávania v súlade s hospodárskou stratégiou štátu. Žilinský samosprávny kraj patrí medzi lídrov v duálnom vzdelávaní, v minulom roku bol na druhom mieste v rámci krajov v počte zapojených študentov. V aktuálnom školskom roku 2019/2020 sa v kraji v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva spolu 1281 žiakov v 19 stredných odborných školách u 127 zamestnávateľov.

 

Skip to content