Stredoškolská odborná činnosť

SOČ-ka spája tradíciu a záujem stredoškolákov už 42 rokov

Stredoškolská odborná činnosť je stretnutím mladých talentovaných  žiakov stredných škôl, ktorého vrcholové stretnutie sa tradične uskutočňuje v mesiaci apríl. Tento rok sa však  výnimočne  nestretneme pre vývoj epidemiologickej situácie. Virtuálne prostredie e-systému súťaže je aktuálne prostriedok, kde šikovní žiaci predstavia výsledky, nápady  a zaujímavé riešenia. Verejná obhajoba pred hodnotiacou komisiou a diskusia sa neuskutoční. Odborné práce vyše 2 000 žiakov sa prebojujú cez postupové kolá v systéme a z osem krajov postúpi  na celoštátnu prehliadku 272 najlepších riešení.    

Uvedomujeme si, že spôsob verejnej obhajoby ústne pred komisiou a diskusie v rámci prezenčnej formy súťaže je nezameniteľný.  Je to priestor, kde žiaci  kreatívne a zanietene hovoria o svojej práci medzi svojimi spolusúťažiacimi, argumentujú, predstavujú svoje nápady a riešenia,  čím si  rozvíjajú  jedinečne komunikačné  a profesionálne zručnosti.   Výnimočnosť  súťaže  podčiarkuje skutočnosť, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania a nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno- praktických zručnostiach. Je  tréningom a výbornou skúsenosťou pre každého účastníka v príprave na úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia. Súčasne mnohým otvára priestor pre správny výber vysokoškolského štúdia a budúceho povolania. 

Za dôslednou a systematickou prácou na príprave a organizácii súťaže pod gestorstvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov, ktorí žiakov v tvorivej práci podporujú za čo im patrí vďaka a uznanie. Prejavili svoju odbornosť a profesionalitu pri príprave SOČ a hodnotení prác aj v tejto výnimočnej situácii a mimoriadnej dištančnej forme súťaže, za čo im ešte raz ďakujeme. Gestorom celoštátnej prehliadky SOČ – dištančne je Krajské centrum voľného času Trenčín.   

Výsledky celoštátneho kola – elektronicky  budú zverejnené na stránke siov.sk,  do konca mája 2020.

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť