Vyhľadať
Close this search box.

SOČ ZACIELENÁ NA UKÁŽKU DOBRÝCH PRÍKLADOV MLADÝCH TALENTOV

Stredoškolská konferencia na konci školského roka 2021/2022 sa stretla s veľkým záujmom a podporou nadaných a úspešných stredoškolákov. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2022 sa ich predstavilo 16.

Už druhým rokom  Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) predstavil výnimočné výsledky odborných prác a projektov žiakov stredných škôl. Iniciatíva vznikla počas obmedzenia fungovania škôl a pre veľký záujem žiakov sa uskutočnila aj tento rok. Konferencia si tak získava ďalších priaznivcov mladých SOČ-károv. Je dôkazom toho, že  talent, nadanie, záujmy a odborné vedomosti stojí za to  si neustále rozširovať.   

Sme radi, že môžeme touto zaujímavou cestou priblížiť verejnosti, ale aj spolužiakom autorov projektov  úspešných stredoškolákov, ktorých príbehy sú zaujímavým obohatením a inšpiráciou. Prezentácia na konferencii zúčastneným autorom projektov, ako aj pozorovateľom priniesla ďalšie poznatky, skúsenosti a komunikačné zručnosti. Žiaci prestavili odborné práce SOČ zamerané na témy: Chémia a potravinárstvo, Biológia, Zdravotníctvo a farmakológia, Stavebníctvo, Geodézia, Kartografia, Interiérový dizajn, História, Filozofia, Právne vedy. Viac o témach prác sa dočítate v zborníku, ktorý bude publikovaný počas leta na webstránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. 

Predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie súťaže SOČ Vlasta Púchovská vyjadrila presvedčenie,  že  podujatie môže byť  podnetným impulzom k rozšíreniu komunity „SOČ-károv“, ktorí  svoj vedomostný potenciál vedia správne nasmerovať a rozvíjať.  

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislava Hadára.  Technickú podporu online platformy zabezpečilo  Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Moderovania sa ujala Anna Sandanusová, podpredsedníčka Celoštátnej odbornej komisie súťaže SOČ z UKF Fakulty prírodných vied a informatiky Nitra.

Zaujímavé príbehy žiakov sú zdieľané aj  na YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=5zM7xeObxJ8 a stránke ŠIOV-u. 

Jubilejný 45. ročník celoštátneho kola SOČ sa bude konať  od 25. do 28. apríla 2023, hostiteľom bude Bratislavský kraj, konkrétne Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra.

 

 

Skip to content