Webináre OECD

 

Meranie vplyvu COVID-19 na odborné vzdelávanie a prípravu

30.júna 2021- Webinár OECD- 11.00hod 

 

Na tomto webinári sa pozrieme na narušenie, ktoré pandémia spôsobila v sektore odborného vzdelávania a prípravy (VET), ktorý sa vo veľkej miere opiera o praktické učenie, často uskutočňované osobne.

 

Registrácia TU


 

Vysokoškolské vzdelávanie počas COVID-19: Aké ponaučenie si môžeme vziať?

1.júla 2021- Webinár OECD- 15.00 hod 

 

Rovnako ako školy, aj veľa vysokých škôl sa počas pandémie zatvorilo. Na tomto webinári sa bude diskutovať o tom, aký to malo dopad a ako sa môže vysoké školstvo posunúť vpred.

 

Registrácia TU


 

Webináre budú prebiehať v anglickom jazyku.

 

 

sk_SK