Stredoškolská odborná činnosť predstaví talenty na jubilejnom 45. ročníku v Modre

Stredoškolská odborná činnosť je vedomostnou súťažou žiakov stredných škôl na celom Slovensku. Počet zapojených  študentov prekročil aktuálne hranicu päť tisíc.   

Pre školský rok 2022/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 45. ročník.   Celoštátnej prehliadke predchádzali postupne školské, okresné a krajské kolá.  Žiaci stredných škôl  mali možnosť prihlásiť zaujímavé riešenia do 17 súťažných odborov s prírodovedným, technickým, humanitným a spoločenskovedným zameraním.  Výsledky, ktoré splnili  kritériá postupu  z ôsmych  krajov  v počte 272 odborných prác sa stretnú na celoštátnej prehliadke v Modre. Každý kraj reprezentuje 34 najlepších žiakov. Celoštátna prehliadka sa bude tento rok konať 25. – 28. apríla 2023  na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre.   

Stredoškolská odborná činnosť je pre súťažiacich príťažlivá pre zaujímavé stretnutia žiakov s odborníkmi z rôznych vysokých škôl aj z odbornej praxe, ktorí s radosťou a nezištne odovzdávajú svoje skúsenosti stredoškolákom túžiacim po vedomostiach. Štátny inštitút odborného vzdelávania vníma Stredoškolskú odbornú činnosť ako jedinečnú aktivitu podporujúcu nadaných a talentovaných žiakov sprevádzanú ďalšími motiváciami a podujatiami, konferenciou stredoškolákov, ale aj prezentáciami  na súťažiach a výstavách v zahraničí.  

Priestory Strednej odbornej školy  vinársko- ovocinárskej v Modre  sa stanú miestom obhajob  prác žiakov.  Odborné hodnotiace komisie pedagógov a profesionálnych odborníkov z celého Slovenska  zhodnotia  výstupy kreatívnych  prác.  Výnimočnosť  súťaže  podčiarkuje skutočnosť, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania, nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno-praktických zručnostiach. Byť aktívnym účastníkom v Stredoškolskej  odbornej činnosti  je výbornou skúsenosťou a odrazovým mostíkom, či už pre úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia alebo motiváciou pre správny výber vysokoškolského štúdia a budúcej profesijnej orientácie. Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov  je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  poďakovanie.  

Víťazi budú mať možnosť sa predstaviť u našich partnerov  v Česku na celoštátnej prehliadke SOČ.   

 

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť