Vyhľadať
Close this search box.
Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Súťaž „Zelený Andel“ pozná víťazov

V apríli  bol úspešne ukončený 3. ročník celoslovenskej súťaže „Zelený Andel“. Cena je určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií. Cieľom je podpora zvýšenia záujmu žiakov o vypracovanie projektu SOČ v súťažných odboroch, ktoré súvisia s ochranou a obnovou životného prostredia, prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov, podpora súťaživosti žiakov a získavania skúseností pri prezentovaní svojich výsledkov.

Žiaci na svojej  škole spracovali projekt Stredoškolská odborná činnosť, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky na stránke vysokej školy a zaslali  svoju prácu, čím sa zaradili do procesu hodnotenia.   

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 39 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 3 mimoriadne ocenenia.

  1. miesto – Diplom spojený so získaním vecnej ceny:
    Ema Mišenková a Viktória Barillová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)
  2. miesto – Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny:
    Tomáš Trnka (Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina)
  1. miesto – Čestné uznanie garanta študijného programu „Ochrana a obnova ŽP“ 
    spojené so získaním vecnej ceny: Lucia Tomášová (Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou)

 

Mimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ spojené so získaním vecnej ceny

získava: Alexandra Mrkvová (Gymnázium Malacky)

Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne spojené so získaním vecnej ceny  získava: Natália Lanczová (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta)

Mimoriadne ocenenie za kvalitnú prácu v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy spojené so získaním vecnej ceny získava: Simona Rucková (Stredná odborná škola drevárska a stavebná,Krásno nad Kysucou)

Zoznam všetkých zapojených žiakov a prezentovaných odborných prác SOČ na stránke UCM Trnava  a ŠIOV https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/.

Súťaž organizuje Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  a vyhlasuje sa v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave (ŠIOV) a Odborom školstva Okresného úradu v Trnave.

 

Skip to content