Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Súťaž „Zelený Andel“ pozná víťazov

V apríli  bol úspešne ukončený 3. ročník celoslovenskej súťaže „Zelený Andel“. Cena je určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií. Cieľom je podpora zvýšenia záujmu žiakov o vypracovanie projektu SOČ v súťažných odboroch, ktoré súvisia s ochranou a obnovou životného prostredia, prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov, podpora súťaživosti žiakov a získavania skúseností pri prezentovaní svojich výsledkov.

Žiaci na svojej  škole spracovali projekt Stredoškolská odborná činnosť, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky na stránke vysokej školy a zaslali  svoju prácu, čím sa zaradili do procesu hodnotenia.   

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 39 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 3 mimoriadne ocenenia.

  1. miesto – Diplom spojený so získaním vecnej ceny:
    Ema Mišenková a Viktória Barillová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)
  2. miesto – Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny:
    Tomáš Trnka (Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina)
  1. miesto – Čestné uznanie garanta študijného programu „Ochrana a obnova ŽP“ 
    spojené so získaním vecnej ceny: Lucia Tomášová (Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou)

 

Mimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ spojené so získaním vecnej ceny

získava: Alexandra Mrkvová (Gymnázium Malacky)

Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne spojené so získaním vecnej ceny  získava: Natália Lanczová (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta)

Mimoriadne ocenenie za kvalitnú prácu v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy spojené so získaním vecnej ceny získava: Simona Rucková (Stredná odborná škola drevárska a stavebná,Krásno nad Kysucou)

Zoznam všetkých zapojených žiakov a prezentovaných odborných prác SOČ na stránke UCM Trnava  a ŠIOV https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/.

Súťaž organizuje Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  a vyhlasuje sa v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave (ŠIOV) a Odborom školstva Okresného úradu v Trnave.

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť