Skupina odborov 29

1. september 2013 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre skupinu učebných a študijných odborov 29 Potravinárstvo

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. revidované vydanie

sk_SK