Vyhľadať
Close this search box.

Začal sa Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 21.októbra po druhýkrát odovzdala cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je ocenením práce osobností alebo inštitúcií v tejto oblasti. Cenu za rok 2019 získalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) za aktivity vo vzdelávaní dospelých pri zachovávaní a rozvíjaní tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdalo aj mimoriadnu cenu p. Oľge Fratričovej za jej dlhoročné úspešné pôsobenie v pozícii riaditeľky Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Bratislave, ktoré od roku 1999 každoročne poskytuje vzdelávanie 200 dospelým účastníkom a 120-tim deťom a mladým ľuďom.

Slávnostné podujatie zároveň otvorilo Týždeň celoživotného učenia (TCU), ktorý organizuje MŠVVaŠ SR v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD). AIVD pri tejto príležitosti taktiež ocenilo osobnosti a inštitúcie v kategóriách:

– Vzdelávací projekt – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,

– Prínos v oblasti vzdelávania dospelých – Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,

– Popularizácia vzdelávania dospelých – Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry,

– Samospráva – Mesto Zvolen,

– Age Management – dm drogerie markt, s.r.o.

Týždeň celoživotného učenia je podujatím zameraným na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Jeho program bude tvoriť séria konferencií, prednášok, seminárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom už po devätnásty raz.

Širokú škálu bezplatných podujatí pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia vo viac ako 20 mestách SR doplnia viaceré aktivity odborného charakteru, ako napríklad medzinárodná konferencia AIVD Age Management (Bratislava, 24. 10.  2019) v rámci ktorej sa očakáva podnetná diskusia za účasti popredných európskych expertov zameraná na problematiku starnutia populácie a age manažmentu, či medzinárodná konferencia Národného ústavu certifikovaných meraní TrackVET, zameraná na rozvoj prierezových kľúčových kompetencií.

Popri domácich organizáciách na čele s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa do Týždňa celoživotného učenia zapoja aj zahraničné organizácie a experti. Hlavných podujatí TCU sa zúčastní John P. Martin, bývalý riaditeľ pre zamestnanosť, prácu a sociálne veci OECD, ako aj Uwe Gartenschlaeger, riaditeľ Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA).

Zapojené organizácie a predovšetkým harmonogram jednotlivých podujatí je možné sledovať na webovej stránke www.tcu.sk, kde sa už teraz nachádza viac ako 60 registrovaných aktivít. Týždeň celoživotného učenia nadväzuje na Európsky týždeň odborného vzdelávania. Cieľom oboch podujatí je podpora odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých na Slovensku a v celej EÚ.

Popri TCU v mesiacoch október a november prebieha na Slovensku kampaň s názvom Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom zvýšenia účasti dospelých vo vzdelávaní.

Skip to content