Zahraničná mobilita rozšírila obzory (nielen) o litovskom vzdelávacom systéme

Jedno vzdelávacie centrum technológií, tri dni, jedenásť účastníkov a nespočetne veľa nových informácií a postrehov. Aj takto by sa dala opísať študijná návšteva v Kaunase neďaleko Vilniusu.

Cieľom mobility bolo dozvedieť sa viac o vzdelávacom systéme v Litve a špeciálne o odbornom vzdelávaní a príprave, vzdelávaní dospelých, zahraničnej spolupráci s partnermi, nábore žiakov a spájaní škôl.

Vzdelávacie centrum KAUTECH má 3000 žiakov, 500 zamestnancov a 250 partnerov. Má dvanásť programov, ktoré by chceli od budúceho roka zredukovať na desať. V celej Litve, ktorá má takmer 3 milióny obyvateľov, je 44 stredných odborných škôl. K tomuto číslu sa dostali postupne, keď pred desiatimi rokmi prišla požiadavka na spájanie škôl. Centrum je zapojené do 18 medzinárodných projektov, pričom ročne vysielajú 200 študentov a učiteľov do zahraničia. Riaditeľ prešovskej SOŠ po prezentácii projektovej koordinátorky a jej tímu skonštatoval že „sa určite bude snažiť vytvoriť samostatnú pozíciu projektového manažéra na škole.“

Účastníci z 8 rôznych škôl a inštitúcií mali možnosť zažiť priebeh vyučovacích hodín pre dospelých a vidieť dielne pre dopravu, drevospracujúci priemysel, stavebníctvo a podobne.

Účastníci si s kolegami z Litvy vymenili kontakty a dúfame, že sa touto mobilitou naštartovala ďalšia medzinárodná spolupráca.

sk_SK