Vyhľadať
Close this search box.

Zmeny účinnosti dodatkov k ŠVP pre OVP

Ministerstvo vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo nasledovné  zmeny účinnosti  dodatkov k Štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie a prípravu:

  • Účinnosť dodatkov k ŠVP schválených dňa 12. decembra 2018, ktorých obsahom je aktualizácia rámcových učebných plánov pre dennú formu štúdia (vrátane delenia tried na skupiny), sa posúva o jeden školský rok, t. j.  od 1. septembra 2021.
  • Účinnosť dodatkov k ŠVP schválených dňa 10. júna 2019, ktorých obsahom je zmena poznámok k rámcovým učebným plánom pre triedy so žiakmi v systéme duálneho vzdelávania, sa rozširuje aj pre prvý ročník štúdia od 1.septembra 2020.

 

Bližšie informácie  https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/

Skip to content