Vyhľadať
Close this search box.

62. Member Míting PEN WORLDWIDE v Prahe

Ostatné pracovné stretnutie svetového združenia PEN WORLDWIDE (cvičných firiem -Practice Enterprises), ktorého je ŠIOV SCCF členom, sa uskutočnil 27. – 30. mája v Prahe.

Podujatia sa zúčastnilo štyridsaťjeden zástupcov z devätnástich krajín združenia #PENWorldwide. Počas  stretnutí členovia tejto neziskovej organizácie diskutujú o novinkách v oblasti národného vzdelávania, pokroku v IT a sieťových nástrojoch, modernizácii značky a firemnej identity, nadchádzajúcich podujatiach a pod.

Prvý deň mítingu koordinačné centrum ústami generálneho manažéra a prezidenta prezentovali a členovia združenia odhlasovali administratívne a finančné body, účastníci zvolili päť členov koordinačného centra a z nich prezidenta a viceprezidenta. Na podujatí bol predstavený a prijatý strategický plán PEN WORLDWIDE 2024 – 2027.

Počas prvých dvoch dní všetci prítomní absolvovali tzv. „Elevator Pitch“ –  v troch minútach prezentovali, čo sa v oblasti cvičných firiem v tej ktorej krajine robí a čo plánujú. Tieto príspevky koordinačné centrum zaradilo do programu v 15 minútových vstupoch.

Druhý deň sa uskutočnili tri workshopy, do ktorých sa aktívne zapojili postupne všetci účastníci. Rozdelili do troch skupín, ktoré postupne absolvovali všetky tri workshopy. Sprevádzali nás nimi členovia koordinačného centra PEN Worldwide. Prvý sa venoval tomu, ako zlepšiť nástup a odbornú prípravu školiteľov, pre nás učiteľov a učiteľky cvičných firiem. Druhý workshop sa zaoberal možnosťami ďalšieho rozvoja siete z hľadiska konkrétnych regiónov a ako ich možno ďalej podporovať a posilňovať. Témou tretieho bolo to, akým smerom by sa mala koncepcia vyvíjať v súčasnosti a v budúcnosti s prihliadnutím na prechod na prierezové zručnosti, umelú inteligenciu a nové trendy v podnikaní a vzdelávania.

Osobitné poďakovanie patrí Báre Pelcovej zo spoločnosti prg.ai za zdieľanie postrehov o #AI a jej aplikáciách pre #PracticeEnterprises a Dominikovi Baedorfovi za fotografovanie najväčšieho stretnutia členov v histórii združenia.

#entrepreneurship #learningbydoing #practiceenterprise #internationalcommunity #internationalnetwork #VET #practicebasededucation

Skip to content