Vyhľadať
Close this search box.

Budúci kuchári a cukrári ukázali svoje zručnosti na finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2022

V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár sa počas dvoch dní prezentovala  gastronómia víťazmi semifinálových kôl, ktoré sa uskutočnili v januári tohto roka na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Piešťanoch. Budúci kuchári a cukrári sa na potešenie všetkých predstavili na celoštátnom finále prezenčne v bratislavskej Inchebe 28.–29. apríla počas Medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius GASTRO 2022.  

Celoslovenské finále súťaže Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP, ktorému aktuálne datujeme 11. ročník, opäť poukázala na výnimočnosť, nadanie a talent žiakov.  Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré právom patria dnes už medzi gastronomické umenie.  Úloha pripraviť moderný teplý pokrm a vychádzať  pritom z kulinárskych tradícií  svojho regiónu je pre mladých kuchárov výzvou ukázať šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu pred odbornou verejnosťou. Taktiež cukrári, ktorí  sa predstavili  v 2. ročníku súťaže Danubius GASTRO JUNIOR DEBIC CUP za kuchármi nezaostávali svojimi úžasne dekorovanými a chutnými múčnikmi. Za úspechmi žiakov je rad učiteľov a partnerov z oblasti hospodárskej praxe gastronómie, ktorí so žiakmi systematicky pracujú a vedú ich k tomu,  aby ich výsledky oslovili  aj náročného zákazníka.    

Členovia  odbornej hodnotiacej komisie prijali úlohu hodnotiť  objektívne podľa stanovených kritérií a precízne vnímali predvedené technologické postupy, chuť hotových jedál, kombinácie použitých surovín, konzistenciu, vône a úpravy zhotovených jedál a múčnikov.  Boli nimi pre kuchárov:, Jozef Hromják, kapitán Národného tímu kuchárov a cukrárov,  Ivan Vozár, člen Výkonného výboru SZKC, Daniel Melicherik expert EuroSkills. V odbore cukrár  náročnú úlohu predsedu komisie vykonával  Michal Baniar a členkami  boli Ing. Dagmar Poláčková a Bc. Mária Vaškebová.  

Na finále žiaci odboru kuchár pripravili  receptúru a kalkuláciu jedla s využitím povinnej suroviny „ryba PLATESA  OBYČAJNÁ“ a okrem toho tesne pred súťažou bol na mieste odhalený malý „Mystery box“ (ďalšie skryté suroviny), z neho bolo nutné minimálne tri rôzne výrobky pod značkou METRO CHEF zahrnúť do pripravovaného súťažného jedla.

Kuchári vytvorili tri rovnaké porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 120 minút. Na finále žiaci odboru cukrár pripravili popis a prípravu múčnika – dezertu „ TARTALETKY“ s kalkuláciou na šesť kusov .  Príprava dezertu spolu s prílohami v časovom limite 120 minút. Povinnou surovinou pri dezerte  bola smotana Stand &overun – Debic,  čokoláda Callebaut – Zeus Braun.  

Umiestnenie  odboru kuchár:

  1. miesto Adam MAJORSKÝ, Hotelová akadémia Košice, 2. miesto Ondrej KULÍŠEK, Hotelová akadémia   Žilina, 3. miesto  Šimon KALATA, SOŠ hotelová, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.

 Umiestnenie  odboru cukrár:

  1. miesto Barbora STANICKÁ, HALM Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš, 2. miesto Viktória BLÁHOVÁ SOŠ hotelových služieb a obchodu Piešťany 3. miesto Valentína FUŇÁKOVÁ, SOŠ   obchodu a služieb Čadca.

Ďakujeme partnerovi a súčasne gestorovi tohto ročníka súťaže Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov a ďalším partnerom z hospodárskej praxe a sponzorom, ktorí aktívne prispeli k realizácii  súťaže. To, že súťaž podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania dáva tomuto podujatiu svoju výnimočnosť a jedinečnosť.  

 

Skip to content