Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Informácia k realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

 

Na základe schválenia sekciou regionálneho školstva MŠVVaŠ SR zverejňujeme informáciu k praktickej časti maturitnej skúšky.  

sk_SK