Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

 

Na základe schválenia sekciou regionálneho školstva MŠVVaŠ SR zverejňujeme informáciu k praktickej časti maturitnej skúšky.