Vyhľadať
Close this search box.

Kontraktačné dni a veľtrh cvičných firiem

V marci mali cvičné firmy rušné obdobie. Naprieč Slovenskom prebehlo viacero kontraktačných dní a veľtrh.

Pätnásty ročník kontraktačného dňa cvičných firiem Slovensko východ sa uskutočnil v priestoroch Obchodnej akadémie na Murgašovej ulici v Poprade. Veľtržné stánky boli po prvý raz umiestnené v telocvični školy, kde sa, samozrejme, aj obchodovalo a na pomyselnom pódiu prebehlo slávnostné otvorenie aj ukončenie s vyhlásením víťazov súťaží kontraktačného dňa. Cvičné firmy súťažili v kategóriách najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky tím, najzaujímavejší katalóg a najpútavejšia elektronická prezentácia.

Účastníkmi KD bolo týchto trinásť cvičných firiem :

 • DONIPELLA, s r. o., Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,
 • PURPLE4Kitty, s. r. o., Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,
 • Nude Vision, s. r. o., Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,
 • Zlato v šálke, s. r. o, Obchodná akadémie Watsonova 61, Košice,
 • PHASE, s. r. o., Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš,
 • SECOND CHANCE, s. r. o., Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš,
 • SCHOOL IN, s. r. o., Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš,
 • HONEY WRAP, s. r. o., Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves
 • LaDolceVita, s. r. o., Obchodná akadémia Vranov nad Topľou.
 • Z Obchodnej akadémie, Murgašova 94, Poprad – cvičné firmy:
  • EAT ME, s. r. o., – III. A trieda,
  • DomneDomcf, s. r. o, – III. A trieda,
  • SHAPE, s. r. o. – IV. A trieda,
  • Speedy Gifts, s. r. o. – IV. A trieda,
  • Študentská spoločnosť BYSTRO – III. B trieda.

Výsledková listina

Spestrením podujatia boli živé súťažné e-prezentácie cvičných firiem a prezentácia doc. Ing. Erika Weissa, PhD. a  Ing. Radoslava Potoma, PhD., MBA pre študentov maturitného ročníka o Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Košiciach.

Ako Kontraktačný deň cvičných firiem zaznamenala regionálna TV Poprad si pozrite TU.

Trinásty kontraktačný deň cvičných firiem – Slovensko západ prebehol 2. marca v priestoroch Kultúrneho domu v Šali. Jeho hlavným organizátorom bola Spojená škola, Nivy 2, Šaľa v partnerstve so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania – Slovenským centrom cvičných firiem a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Na podujatí sa predstavilo pätnásť cvičných firiem z deviatich stredných odborných škôl západného Slovenska. Krásnymi piesňami ho otvorili žiaci Základnej umeleckej školy zo Šale. Riaditeľka Spojenej školy Šaľa v rámci slávnostného otvorenia privítala zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, mesta ako aj všetkých vystavujúcich škôl.

Po otvorení začali frimy žiakov súťažiť v kategórii Najlepšia e-prezentácia . Vždy dvaja zástupcovia predstavili firmu na pódiu všetkým prítomným. Okrem toho súťažili v kategóriách Leták, Logo a slogan, E-shop (alebo webová stránka s katalógom produktov).

Prvé miesto v kategórii Leták získala CF Diced, s. r. o. z Obchodnej akadémie I. Karvaša z Bratislavy. V kategórii Logo a slogan zvíťazila CF SanSen, s. r. o. z Obchodnej akadémie Levice. Prvé miesto v kategórii Najlepšia e-prezentácia získala CF VINDEMIA Games zo Strednej školy Hlohovec. V kategórii E-shop alebo web stránka najlepšie uspela CF ROYAL ATHLETIC COMPLEX, s. r. o. z Obchodnej akadémie I. Karvaša Bratislava a nejvyšší stupienok v kategórii Najlepší stánok obsadila CF MILKY, s. r. o. z Obchodnej akadémie Zlaté Moravce.

Je to až neuveriteľné, ale po piatich rokoch sa 27. marca  prezenčne uskutočnil 26. regionálny veľtrh a zároveň kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko stred v naozaj krásnych  priestoroch Súkromnej obchodnej akadémie DSA v Žiari nad Hronom.

V rámci systému odborného vzdelávania sa predmet cvičná firma zaoberajúci sa simuláciou firemného života vyučuje na Slovensku už od roku 1992 a Obchodná akadémia Žiar nad Hronom bola jedna z prvých škôl, ktoré s jej vyučovaním začali. Slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností i odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Cvičné firmy začali pracovať práve na obchodných akadémiách a od roku 1998 sa ich počet dynamicky zvýšil z tridsaťpäť na približne šesťsto v roku 2024 a rozšíril na všetky typy stredných odborných škôl. Dôvod je veľmi jednoduchý – simulácia reálnej praxe poskytuje vynikajúcu prípravu pre budúce pôsobenie v zamestnaní.

Cieľom veľtrhu bolo prezentovať podnikateľské zručnosti a kreativitu študentov formou obchodovania, súťaží, napríklad aj v kategórii 66 sekúnd vo výťahu, v ktorej študenti prezentovali firmy v anglickom jazyku, a samozrejme nakupovania.

Už krátko po siedmej hodine ráno sa priestory začali zapĺňať reprezentantmi jednotlivých cvičných firiem, ktorých bol v tomto roku štrnásť. Nasledovalo slávnostné otvorenie. Po príhovore hostí a riaditeľa Súkromnej obchodnej akadémie DSA Ing. Alexandra Friča sa začala hlavná časť veľtrhu. Reprezentanti každej zúčastnenej cvičnej firmy chceli predstaviť svoju cvičnú firmu v čo najlepšom svetle. Všetci sa správali ako skúsení a ostrieľaní obchodníci.

Žiaci cvičných firiem sa mohli zapojiť do súťaží v kategóriách o Naj… stánok, prezentáciu, veľkonočný leták a webový banner. Novinkou podujatia bolo hodnotenie Top cvičnej firmy, ktorá v súčte bodov za jednotlivé kategórie súťaží získala najviac bodov.

Krátku informáciu a výsledky všetkých súťaží z 26. regionálneho veľtrhu cvičných firiem nájdete na https://soazh.edupage.org/news/?gtnid=2381#news-2381

Skip to content