Nový model záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl

Ukončenie štúdia na stredných odborných školách čakajú zmeny. V týchto dňoch prebieha overovanie nového modelu záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl. Jeho cieľom je v praxi overiť všetky procesy nového modelu záverečnej skúšky, v ktorej sa kladie dôraz na jednotné zadania skúšky a skúšajúcich s prevahou zástupcov zamestnávateľov. Model novej záverečnej skúšky je v gescii stavovských a profesijných organizácií a dôraz kladie na žiaka, ktorý má pri skúške preukázať, že odborné vedomosti a zručnosti získané počas štúdia vie využiť v praxi.

Model novej záverečnej skúšky pozostáva z teoretickej časti, ktorá sa delí na písomnú a ústnu formu a praktickej časti skúšky. Písomný test trvá 90 minút a tvorí ho 58 úloh, 53 úloh s výberom zo 4 možností odpovedí a 5 otvorených úloh. Praktickú časť záverečnej skúšky tvorí komplexná praktická úloha vo forme cvičnej zákazky alebo podnikovej zákazky. Poslednou časťou záverečnej skúšky je ústna forma teoretickej časti skúšky, ktorá sa skladá zo situačného rozhovoru skúšajúceho so žiakom počas praktickej skúšky a odborného rozhovoru žiaka s členmi skúšobnej komisie po jej ukončení.

Model novej záverečnej skúšky je jednou z aktivít Národného projektu “Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP”.  Výsledky záverečnej skúšky v rámci jej overovania sa použijú výlučne pre potreby projektu. Výsledok alebo aj prípadné neúspešne vykonanie záverečnej skúšky v rámci overovania nového modelu skúšky nemá vplyv na výsledky záverečnej skúšky organizovanej školou v riadnom skúšobnom období v súlade so školským zákonom.

Absolventi záverečnej skúšky po prvýkrát získajú spolu s vysvedčením ďalší dokument, ktorý obsahuje popis kľúčových a odborných kompetencií – dodatok k vysvedčeniu Europass.  Dodatok pomáha zamestnávateľom alebo vzdelávacím inštitúciám na Slovensku, a najmä v zahraničí, ľahšie porozumieť, aké schopnosti držiteľ vysvedčenia počas odborného vzdelávania a prípravy získal. Doplnok k vysvedčeniu vydáva Národné centrum Europass, ktoré je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť