Vyhľadať
Close this search box.

Memorandum o spolupráci medzi ŠIOV a SAAIC

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) podpísali 31. januára memorandum o spolupráci (2021–2027), ktorého cieľom je zabezpečiť koordinovaný postup pri implementácii programu, nástrojov a iniciatív EÚ.

Predmetom memoranda je dohoda o vzájomnej spolupráci zmluvných strán v oblasti informovania, propagácie a implementovaní aktivít, ktoré realizuje SAAIC

  • programu Erasmus+,
  • národného tímu OVP expertov,
  • aktivít centra Euroguidance,
  • aktivít centra Eurydice,

 a ŠIOV

  • európskej platformy EPALE,
  • iniciatívy Europass,jej nástrojov a centier
  • iniciatívy Národný koordinátor vo vzdelávaní dospelých
  • iniciatívy EQAVET

Z tejto spolupráce sa tešíme, keďže veľa našich aktivít sa prelína a vzájomným informovaním sa a poskytovaním nielen získaného know-how v daných oblastiach, ale aj zdieľaním kontaktov a výsledkov projektov môžeme prispieť k širšiemu využívaní výstupov našej práce a práce našich prijímateľov a tým zabezpečiť želaný dopad. Naším cieľom je, aby sme aj my svojimi aktivitami podporili skvalitňovanie vzdelávania na všetkých úrovniach, ako aj využívanie nástrojov, materiálov a možností financovania projektov zo zdrojov EÚ.

Skip to content